TV4 Fakta tillkommer i Bas 1 samt i det analoga grundutbudet.

TV4 Fakta tillkommer i Bas 1 samt i det analoga grundutbudet.

TV4 Fakta tillkommer i det analoga utbudet samt i Digital Bas 1. Ligger redan sedan tidigare i Digital Bas 2.