Inkoppling av IPTV


1. Koppla tv-boxen till mediaomvandlaren

Koppla nätverkskabeln från nätverksuttaget på din tv-box ”ETHERNET” (bild 1) till det gula nätverksuttaget på din mediaomvandlare märkt Lan2 (bild 2).

2. Koppla in HDMI-kabeln från tv-boxen till din tv
Koppla kabeln från uttaget märkt HDMI på tv-boxen till ett HDMI-uttag på tv:n. Om du har flera HDMI-uttag på din tv, notera vilket nummer det är på uttaget du väljer då du senare ska välja denna källa med fjärrkontrollen.

 
3. Starta tv-boxen
Koppla in strömsladden till tv-boxen och sätt in kontakten i ditt strömuttag. Boxen startar automatiskt.

 
4. Starta din tv
Starta din tv och välj den källa du kopplade in HDMI-kabeln i. Detta gör du med hjälp av fjärrkontrollen, ofta heter denna knapp ”source”, ”källa”, ”input” eller ”av” men det kan variera mellan olika fjärrkontroller. När du valt rätt källa (oftast HDMI1, HDMI2 eller HDMI3) ska du få upp en bild som visar att tv-tjänsten håller på att starta upp. Klart!