Förändringar i BBC kanalutbud

Förändringar i BBC kanalutbud

Kanalförändring BBC

Den 17e april lanserar BBC den nya linjära kanalen BBC Nordic. Samtidigt upphör BBC Brit och BBC Earth i Norden.
Detta betyder att du som har BBC Brit eller BBC Earth kommer bli ersatt med den nya kanalen BBC Nordic.

BBC Nordic kommer från och med den 17 april finnas på kanalplats 46, där BBC Brit tidigare låg.
Du behöver inte göra någon ny kanalsökning för att kunna se BBC Nordic när denna övergång sker.

Vad är BBC Nordic?

BBC Nordic innehåller det bästa från både BBC Brit och BBC Earth vilket betyder en kanal full med fakta och underhållning skräddarsydd för den nordiska TV-publiken.