Fabriksåterställ Digitalbox

Fabriksåterställning på din digitalbox

När du ska göra din nya kanalsökning på en digitalbox så rekommenderar vi dig att du gör en fabriksåterställning på digitalboxen.
Detta då vissa lagrade kanaler sen tidigare kan ställa till det vid enbart en ny sökning.

Nedan har du steg för steg hur du genomför en fabriksåterställning på just din digitalbox.

 

Dilog DVBCIP-802

1. Se till så att du använder fjärrkontrollen till digitalboxen och tryck på menyknappen (se markering i bild).
2. När du tryckt på menyknappen kommer du få upp olika ikoner på skärmen. Navigera med hjälp av pilarna höger/vänster till ”Installation”.
3. Tryck därefter på nedåtpilen tills ”Fabriksinställning” blir blåmarkerat. Tryck på OK-knappen.
4. Gå ner till fabriksåterställning så att den blir blåmarkerad och tryck en gång på vänsterpilen. Högerspalten ska då ändras från ”Kanaler” till ”Fabriksinställning”. Tryck sedan OK.

(Boxen startar nu om.)

5. När boxen startat om kommer du få upp en bild med ”Välj språk”. Navigera med uppåt/nedåt-pilarna till önskat språk och tryck OK.
6. ”Välj ditt område”. Markera ”Tidsinställning Auto” och Tryck OK.
7. Installation – Välj automatisk sökning och tryck OK.
8. Tryck OK på ”Nätverkssökning – På”. Kanalinstallationen kommer då att starta igång.

(Digitalboxen söker nu in kanaler.)

9. När alla kanaler sökts in kommer du få upp ett meddelande om att spara. Tryck då på OK-knappen så ska dina kanaler komma igång.

Klart!

Dilog DCH-810 & DCH-820

1. Se till så att du använder fjärrkontrollen till digitalboxen.
2. Tryck på menyknappen och ta dig till verktygslådan (Konfiguration) med hjälp av pilknapparna höger/vänster.
3. Tryck på nedåtpilen tills ”Systeminställningar” är orange-markerat. Tryck OK.
4. Tryck på nedåtpilen tills ”Återställ till fabriksinställningar” är orange-markerat. Tryck OK.
5. Skriv in pinkod: 1111. Det kommer då bli fyra stjärnor. Tryck OK.

(Boxen startar nu om.)

6. När boxen har startat om kommer du till ”Förstagångsinstallation”. Se så att det står ”Svenska”, ”Hybridläge” och ”Automatisk” i de tre alternativen.
7. Tryck på nedåtpilen så att ”Välj” blir orange-markerat. Tryck OK.

(Digitalboxen söker nu in kanaler.)

Klart!

Dilog DC-235HD

1. Se till så att du använder fjärrkontrollen till digitalboxen.
2. Tryck på menyknappen.
3. Tryck på nedåtpilen tills ”System” är blå-markerat och sedan på OK-knappen.
4. Tryck på nedåtpilen tills ”Fabriksinställningar” är blå-markerat och sedan på OK-knappen.
5. Tryck på nedåtpilen en gång så att ”Fabriksåterställning” blir blå-markerat.
6. Tryck sedan på vänsterpilen tills det står ”Fabriksåterställning” samt ”Fabriksinställning” i de två fälten. Tryck OK.

(Boxen startar nu om.)

7. Välj språk genom att trycka pil nedåt tills ”Svenska” är markerat. Tryck OK.
8. Tryck OK på ”Tidsinställning: Auto”.
9. Tryck OK på ”Kabel”.
10. Tryck OK på ”Automatisk sökning”.
11. Tryck OK på ”Nätverkssökning: På”.

(Digitalboxen söker nu in kanaler.)

12. När kanalsökningen är klar ska du få upp en ruta där det står ”Vill du spara?”. Se så att ”OK” är markerat och tryck på OK-knappen.

Klart!

Dilog DCTH 760

1. Se till så att du använder fjärrkontrollen till digitalboxen.
2. Tryck på menyknappen och ta dig till verktygslådan (konfiguration) med hjälp av pilknapparna höger/vänster.
3. Tryck på nedåtpilen tills ”Systeminställningar” är orange-markerat. Tryck OK.
4. Tryck på nedåtpilen tills ”Återställ till fabriksinställningar” är orange-markerat. Tryck OK.
5. Skriv in pinkod: 1111. Det kommer då bli fyra stjärnor. Tryck OK.

(Boxen startar nu om.)

När boxen har startat om kommer du till ”Förstagångsinstallation”.

6. Se så att det står ”Svenska”, ”Hybridläge”, ”Kabel” och ”Automatisk” i de fyra fälten.
7. Tryck på nedåtpilen så att ”Välj” blir orange-markerat. Tryck OK.

Boxen söker nu kanaler.

Klart!

Dilog DC-280HD

1. Se till så att du använder fjärrkontrollen till digitalboxen.
2. Tryck på menyknappen.
3. Tryck på nedåtpilen tills ”System” är blå-markerat och sedan på OK-knappen.
4. Tryck på nedåtpilen tills ”Fabriksinställningar” är blå-markerat och sedan på OK-knappen.
5. Tryck på nedåtpilen en gång så att ”Fabriksåterställning” blir blå-markerat.
6. Tryck sedan på vänsterpilen tills det står ”Fabriksåterställning” samt ”Fabriksinställning” i de två fälten. Tryck OK.

(Boxen startar nu om.)

7. Välj språk genom att trycka på nedåtpilen tills ”Svenska” är markerat. Tryck på OK-knappen.
8. Tryck OK på ”Tidsinställning: Auto”.
9. Tryck OK på ”Kabel”.
10. Tryck OK på ”Automatisk sökning”.
11. Tryck OK på ”Nätverkssökning: På”.

(Digitalboxen söker nu in kanaler.)

12. När kanalsökningen är klar ska du få upp en ruta där det står ”Vill du spara?”. Se så att ”OK” är markerat och tryck på OK-knappen.

Klart!